Szukaj > Pomoc > Katalog Polski

Jak formułować zapytania do katalogu?

Wyszukiwanie w katalogu pozwala na formułowanie zarówno prostych jak i rozbudowanych zapytań przy użyciu operatorów logicznych (AND, OR, NOT). Poniżej w tabeli przedstawiono rodzaje zapytań poparte przykładami wraz z krótkim opisem poszczególnych opcji.

Jakiego zapytania użyć, kiedy i w jaki sposób poprawnie go sformułować?
użyj... jeśli... przykład
Pojedynczego wyrazu Wiesz jakiego rodzaju temat Cię interesuje a nie chcesz zawężać obszaru poszukiwań. Internet - zostaną pokazane wszystkie strony, które zawierają dokładnie to słowo lub jego odmienną formę np.: internetowy, internetowych, itp.
AND Szukasz stron, które chcesz aby zawierały wszystkie podane przez Ciebie wyrazy w formie, którą zaproponowałeś. Internet AND Interia AND Portal Pamiętaj aby wyraz był oddzielony spacją od operatora. Ciąg wyrazów z operatorami jest nieograniczony.
NOT Ograniczasz pole poszukiwań do stron, które zawierają tylko jeden z wyrazów bez możliwości wystąpienia drugiego. Internet NOT komputery Pamiętaj aby wyraz był oddzielony spacją od operatora. Ciąg wyrazów z operatorami jest nieograniczony.
OR Szukasz stron, które zawierają przynajmniej jeden z wyszczególnionych wyrazów (obojętnie który). Komputery OR drukarki OR monitory Pamiętaj aby wyraz był oddzielony spacją od operatora. Ciąg wyrazów z operatorami jest nieograniczony. Spacja wstawiana pomiędzy kolejnymi wyrazami jest traktowana jako synonim operatora OR.
Fraza Chcesz wyszukać strony zawierające konkretny zwrot (frazę) lub kontekst albo całe zdanie. "portal internetowy"
Pamiętaj o wpisaniu wyrażenia w cudzysłowiu.
Znaki operacyjne
+, -
Chcesz aby jedno ze słów występowało na stronie a inne nie. +komputer -procesor +monitor Słowa, które mają na danej stronie być znalezione, poprzedź plusami (+), zaś wyrazy, które mają zostać pominięte minusami (-).
Gwiazdka
*
Zamierzasz rozszerzyć obszar poszukiwań do grupy słów zaczynających się na dany przedrostek lub też chcesz wprowadzić separator gwiazdki w dowolnym miejscu w wyrazie. Kom* - spowoduje wyszukanie stron zawierających jedno ze słów, które można utworzyć na bazie tego przedrostka (np.: komputery, kompania, komitywa, komnata, komercja, komórka, itd.).
Pamiętaj aby skorzystać z tej opcji musisz podać minimum 3 - literowy przedrostek i dopisać znak gwiazdki. Przy mniejszej ilości liter (np.: a* lub sa*) system zinterpretuje zapytanie jako pojedynczy wyraz (opcja gwiazdki nie zostanie uwzględniona). Możesz także wstawić znak "*" w środku wyrazu, np.: kom*ry. W efekcie otrzymasz strony, które zawierają słowa: komputery, komary, komory, itd.
Wielkość liter Nie chcesz zastanawiać się nad poprawnością pisowni nazw - wpisz zapytanie z małych liter.

Chcesz szybko znaleźć konkretną firmę, instytucję, itp., wówczas zwróć uwagę na wielkość liter w zapytaniu.
Wpisując interia odnalezione zostaną wszystkie strony zawierające to zapytanie, niezależnie od wielkości liter.

W ten sposób szybciej trafisz na poszukiwaną stronę, gdyż witryn zawierających np.: slowo media (wyraz pisany z małych liter) może być wiele. Natomiast wprowadzając zapytanie zainicjowane dużą litera np.: Media uzyskasz od razu odnośnik, przypuszczalnie do poszukiwanej firmy medialnej. Zostaną wyświetlone tylko te wyniki, które idealnie pokrywają się z formatem czcionki użytym w zapytaniu.

Pamiętaj!
Wyszukiwarka zupełnie inaczej interpretuje małe jak i duże litery. Wyniki dla zapytania INTERIA nigdy nie będą identyczne jak dla zapytania interia, czy np.: Interia.
Polskie znaki Życzysz sobie sformułować zapytanie zgodnie z zasadami ortografii i przy użyciu polskich znaków. Staramy się, aby w naszym katalogu nie znalazły się błędy ortograficzne, a wiec jeśli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo odnalezienia poszukiwanej strony stosuj polskie znaki.
Znak specjalny - zapytanie z użyciem kropki Szukasz np.: pełnych nazw firm z ich statusem prawnym (S.A. - spółka akcyjna, s.c. - spółka cywilna, itp.). Aby prawidłowo zostało odczytane Twoje zapytanie, uwzględnij w tym przypadku opcję fraza. W przeciwnym razie "kropka" zostanie potraktowana jako znak rozdzielający. Wpisując np.: INTERIA.PL otrzymasz w wyniku wszystkie strony, które zawierają słowo INTERIA oraz ponadto strony nie mające związku z wyrazem podstawowym, a które zawierają "PL". Poprawny zapis: "INTERIA.PL". Jeżeli chcesz np.: odnaleźć wszystkie spółki akcyjne zamiast S.A. wpisz do wyszukiwarki "S.A."

Co warto wiedzieć i dlaczego warto korzystać z katalogu?

Katalog polskich stron internetowych to obszerny zasób starannie opisanych witryn WWW. Na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Zawartość tematycznie pogrupowana jest w obrębie 15 kategorii głównych i kilku tysięcy podkategorii. Jest to niezastąpione narzędzie umożliwiające bardzo szybkie i precyzyjne zlokalizowanie zestawu stron WWW, których zawartość związana jest z zapytaniem skierowanym do wyszukiwarki katalogowej. System wyszukiwawczy umożliwia odnalezienie stron zgromadzonych w obrębie katalogu polskich stron internetowych. Szukanie odbywa się zarówno po tytule, opisie strony, jak i z uwzględnieniem słów kluczowych. Zamiast szukać określonych informacji metodą klasyczną (poprzez zagłębianie się w strukturę drzewka katalogowego) można od razu po zadaniu zapytania, otrzymać adekwatny do zapytania wynik.

Jak interpretować efekt zapytania (prezentacja wyników)?

Informacja o wyniku wyszukiwania, prezentowana jest w formacie, np.: "Wyniki 1 - 10 z 10 913 dla zapytania interia (Znaleziono w 0.10 sek.)"

Obok tytułu strony znajduje się ocena strony w postaci gwiazdek. Poniżej znajdziesz opis strony. W kolorze czerwonym wyświetla się adres strony wraz z datą jej dodania/ostatniej aktualizacji. Pod adresem znajdziesz kategorie i podkategorie, do których należy strona.

Może się tak zdarzyć, że w katalogu nie znajdziesz stron odpowiadających Twojemu zapytaniu, gdyż w wybranym obszarze poszukiwań nie znaleziono dokumentów pasujących do Twojego zapytania. Ponów próbę, podając nowe zapytanie lub zmodyfikuj dotychczas wprowadzone, sprawdzając poprawność wpisanego słowa lub wyrażenia. Na kolejność wyświetlanych stron ma wpływ występowanie słowa kluczowego w tytule, opisie i wśród słów kluczowych a także ocena strony.

Na każdym poziomie katalogu, poszukując interesujących Cię informacji, wiesz jakiej ilości stron możesz się spodziewać - w tym celu kontroluj ilość linków w nawiasach, np. Media i informacje > Prasa (1817).

W kategoriach/podkategoriach strony posortowane są najpierw wg oceny (od najwyższej), a następnie już w ramach poszczególnych ocen alfabetycznie w paczkach po 10 URLi.

Jeżeli w opisie, tytule lub adresie zostanie zawarte słowo, które zadano do wyszukiwarki katalogowej, wówczas będzie ono pogrubione.

Jak zbudowany jest katalog?

Katalog polskich stron internetowych to zasób starannie wyselekcjonowanych, zweryfikowanych pod względem jakości i zawartości witryn WWW. Został on opracowany i dostosowany do Twoich potrzeb, także pod względem łatwości nawigacji i szybkości dotarcia do poszukiwanego zakresu informacji. Strony zgromadzone w katalogu zostały pogrupowane tematycznie i przypisane do określonych kategorii i podkategorii. Drzewko katalogu (ścieżka: katalog tematyczny/kategoria/podkategoria) pozwala na precyzyjne zlokalizowanie stron o poszukiwanej tematyce, dodatkowo alfabetycznie posortowanych.

Jak efektywnie poruszać się po katalogu?

Katalog to narzędzie, dzięki któremu możesz etap po etapie, stopniowo zawężając i precyzując obszar poszukiwań, znaleźć interesujące Cię informacje. Pomocna w tym jest wprowadzona, czteropoziomowa struktura katalogu, na którą składają się kolejno:

Na każdym poziomie katalogu, poszukując interesujących Cię informacji, wiesz jakiej ilości stron możesz się spodziewać - w tym celu kontroluj ilość linków w nawiasach, np. Media i informacje > Prasa (1416).

Forma prezentacji rekordu w katalogu

Każdy rekord (prezentowany jako odnośnik do strony) składa się z:

Zasady dodawania stron do katalogu i kryteria ich oceny

Zgłoszenie o dodaniu nowej strony do katalogu jest możliwe w oparciu o formularz "wypromuj stronę" (dostępny z poziomu Katalogu polskiego). Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez zespół redakcyjny katalogu, formularz powinien zostać w całości wypełniony przez zgłaszającego, który podaje w nim następujące parametry:

Przed zgłoszeniem strony do katalogu polecamy zapoznać się także z szczegółowymi zasadami opisywania stron. Zespól katalogu weryfikuje dane przesłane przez użytkownika i przyznaje zgłoszonej stronie ocenę w skali od 1 do 5 punktów. Oczywiście strony, które nie spełniają naszych kryteriów nie zostaną dodane do katalogu.

Dodatkowe kryteria, które decydują o umieszczeniu strony w katalogu, a także mają wpływ na jej ostateczną ocenę:

Kryteria oceny stron

Wszystkie strony przed umieszczeniem w Katalogu przeglądane są przez zespół pracowników zespołu redakcyjnego, kwalifikowane do poszczególnych kategorii tematycznych oraz poddane ocenie jakościowo-merytorycznej w skali 1(min)-5(max). Wprowadzony system ocen ma na celu ułatwienie użytkownikom Katalogu sprawne dotarcie do naprawdę wartościowych informacji. Przy ocenianiu stron zespół redakcyjny uwzględnia następujące kryteria:

W związku z tym poszczególne oceny oznaczają:

(*)
strona słaba, nie wyróżniająca się zawartością merytoryczną, rzadko aktualizowana lub o niskim poziomie złożoności,

(**)
strona przeciętna, a jednak można na niej znaleźć to"coś",

(***)
strona dobra, wartościowa i godna polecenia, choć jeszcze można nad nią popracować...

(****)
strona bardzo dobra, godna polecenia ze względu na prezentowany zasób treści i wysoką jakość wykonania,

(*****)
strona idealna, wyróżniająca się oryginalnością, bogactwem treści oraz poziomem wykonania.

W przypadku stron związanych w jakikolwiek sposób z działalnością komercyjną, ocena nie dotyczy prezentowanej oferty, lecz poziomu jakościowo-merytorycznego strony. Stron nie ocenia się pod względem etycznym czy moralnym, nie sprawdza się również zgodności prezentowanych treści ze stanem faktycznym. Jednocześnie informujemy, ze istnieje możliwość podwyższenia przyznanej wcześniej oceny stronom, których autorzy podnieśli ich poziom. W takich przypadkach prosimy o zgłoszenie tego faktu do zespołu redakcyjnego (katalog@firma.interia.pl), podając dokładny adres poprawionej strony.

Zasady opisywania stron

Przed przystąpieniem do operacji zgłoszenia strony, przyjrzyj się jak prezentowane są odnośniki do stron w naszym katalogu. Przypominamy jednocześnie, że wszystkie elementy odnoszące się do zgłaszanej strony, przesłane w formularzu, będą każdorazowo weryfikowane przez zespół redakcyjny katalogu. Zespół redakcyjny katalogu ma prawo do zmiany parametrów poszczególnych elementów, a w ostateczności do nie umieszczania zgłoszonej strony w katalogu INTERIA.PL

Jeśli chcesz aby zgłoszenie zostało przyjęte a dodana strona uzyskała jak najwyższą ocenę, zapoznaj się z poniższym wzorcem wybranego serwisu, w oparciu o portal INTERIA.PL

Elementy zgłaszanej strony: